Érces Gergő:

Aktívan alkalmazott passzív tűzvédelmi rendszerek Hatása az épületek tűzvédelmi életciklusában


Absztrakt

A XXI. századi összetett épületigények, folyamatosan megújuló műszaki megoldások, és az épületek dinamikusan változó variábilis használata új alapokra helyezi az épületek tűzbiztonságát. Az épületek mérete (magassága, alapterülete, befogadóképessége, stb.), kialakítása, használata meghatározza az épület teljes életciklusára vetítve az épület – ember – tűz kölcsönhatásból adódó kockázatokat. A műszaki szemléleten alapuló innovatív tűzvédelmi megoldások egzakt elméleteken nyugvó értékelő, elemző módszerei két nagy védelmi jelleget különböztetnek meg: az aktív és a passzív tűzvédelmi rendszereket. Egy épület életciklusa során a folyamatosan változó tűzvédelmi helyzetben a kockázatok és a tűzvédelmi kialakítások függvényében egyensúlyi helyzeteket állapíthatunk meg, amelyek hosszútávon fenntartható biztonságot nyújtanak. A cikkben bemutatom az információ észlelésének, feldolgozásának, és közvetítésének elvén működő aktívan használt passzív tűzvédelem védelmi jellegét, amely a leghatékonyabb megoldásokat biztosítja a kortárs épületeink és modern életünk védelmében.

Kulcsszavak: komplex tűzvédelem, innovatív mérnöki módszerek, aktívan használt passzív tűzvédelem, tűzbiztonság

Abstract

The complex needs of the buildings in the XXI. century, the constantly renewed technical solutions, and the dynamic variable use of the buildings lay the fire safety of the buildings on new foundations. The size (height, floor area, quantity of people, etc.), the design, the use of the buildings determines the entire life cycle of the building the risks involved in the building – human – fire interactions. The innovative fire protection solutions based on evaluative, analytical methods of exact theories, wich based on technical approaches distinguish two great defensive characters: active and passive fire protection systems. We can identify equilibrium situations in the life cycle of a building, in the ever-changing fire situations depend on the risks and fire protection evolvings, wich ensure long-term sustainable security. In the article I describe the protection features of the actively used passive fire protection, wich functions on the principle of the perception, processing and broadcast of information, wich ensure the most effective solutions to protect our contemporary buildings and our modern life.

Kulcsszavak: complex fire protection, innovative engineering methods, actively used passive fire protection, fire safety

A teljes cikk megtekintése