Albert Maipisi, Agoston Restas, Andries Jordaan:

A katasztrófa kockázat csökkentés (DRR) eredményei a Dél-afrikai Köztársaságban


Absztrakt

A Dél-afrikai Köztársaság Afrika déli részén fekvő, hazánk területénél tizennégyszer, lakosainak számát tekintve kb. hatszor nagyobb ország. A kormányzat célul tűzte ki, hogy csökkenti a katasztrófák kockázatát, amelyhez korábban nem alkalmazott katasztrófakezelési módszert használt. Módszer: a szerzők áttekintették a nemzetközi szakirodalom releváns részeit, értelmező vitákat folytattak, valamint tanulmányozták az érintett ország lakossági véleményezéseit. Eredmények: A kutatás eredményeként megállapítható, hogy a Dél-afrikai Köztársaság katasztrófa kockázatának csökkentési lehetőségei eltérnek az európai országokban tapasztaltaktól. Ennek oka az országra jellemző politikai és közigazgatási különbözőség, ami eltérő katasztrófa kockázati kihívásokat generál. Ennek eredményeként jelentős tanulságokat lehet megfogalmazni.

Kulcsszavak: katasztrófa kockázat csökkentés, kockázat kezelés, hatékony kommunikáció, Dél-afrikai Köztársaság

Abstract

South Africa is a developing country in the southern part of Africa. The country embraced disaster risk reduction (DRR) as its new disaster risk management (DRM) approach although that was being implemented differently in specific countries. Methods: An in-depth and extensive review of relevant literature was carried out. After that, findings were validated through discussions and circulation of results to appropriate authoritative citizens of relevant countries for comments which were subsequently incorporated to this paper. Results: The study revealed that, South Africa has a different DRR implementation levels that other countries. The approaches were customised to suit specific country’s prevailing political and administrative systems that resultantly, their DRR challenges and successes also varied.

Kulcsszavak: disaster risk reduction (DRR) interventions, disaster risk management (DRM) frameworks, fail-safe communication, South Africa

A teljes cikk megtekintése