Andrea Majlingova:

Újítások a katasztrófavédelem területén Szlovákiában


Absztrakt

A cikk a katasztrófavédelem területén bevezetett újításokat mutatja be, különös tekintettel a Szlovák Köztársaság árvízvédelmére. Az eredmények mellett a cikk ismerteti az árvízkockázat értékelésére alkalmazott módszereket, az árvízmodellezést és a lakosság ellenálló-képességének növelése érdekében tett lépéseket.

Kulcsszavak: katasztrófavédelem, árvízvédelem, modellezés, kockázat, mentési tevékenység, Szlovák Köztársaság

Abstract

In the paper, there are introduced the innovations in disaster management, especially in the flood protection sphere in the Slovak Republic. There are introduced not only the results, but also the methodologies applied to assess the flood risk, modelling of flood as well as the approaches to increase the level of resilience of the population.

Kulcsszavak: disaster management, flood protection, modelling, risk, rescue services, Slovak Republic

A teljes cikk megtekintése