Bérczi László – Pócsik Attila:

Halálos áldozatot követelő tűzesetek elemzése


Absztrakt

A tűz ősidők óta az embert szolgálja és egyben veszélyezteti is. Hazánkban, mint bárhol a Világban rendszeresek a tűz következtében bekövetkező sérülések és halálesetek is. Fontos megfigyelni a sérülések, halálesetek tendenciáit a tűzmegelőzési intézkedések céljából. A megfigyeléshez statisztikai adatok elemzése szükséges. A cikk szerzőinek célja megvizsgálni az esetek összefüggéseit, a rendelkezésre álló háttéradatokkal együtt. A levont következtetések alapján a szerzők összegzik milyen módszerek segíthetik elő a személyi sérüléssel járó események megelőzését.

Kulcsszavak: személyi sérülés, tűzvédelem, megelőzés, tűzvizsgálat, statisztika, elemzés

Abstract

Fire has been serving but also endangering humans since prehistoric times. In Hungary, similarly to the rest of the world, fire-related injuries and fatalities occur regularly. In order to put effective fire prevention measures in place it is important to analyse fatality trends using statistical data. The authors aim to investigate the main connections between cases and their backgrounds. The authors then use the findings to summarise the key methods that help prevent incidents that cause physical injuries.

Kulcsszavak: physical injuries, fire protection, prevention, fire investigation, statistics, analysis

A teljes cikk megtekintése