Dr. Gubicza József – Péter Zsolt :

A kárhelyszíni egészségügyi ellátásra történő felkészítés rendszere, a disaster medic képzési struktúra kialakítása, hasznosíthatósága


Absztrakt

A katasztrófavédelem munkatársai, a tűzoltók elsőként kerülnek kapcsolatba a bajbajutottakkal, legyen az egy tűzeset, gépjárműbaleset vagy más katasztrófahelyzet. Az életmentés első és egyetlen eleme a műveleti területen feladatot ellátó tűzoltó. A hivatásos katasztrófavédelmi szervek alapképzéseiben már eddig is megjelentek az egészségügyi jellegű képzések. A feladatokra történő felkészítés, egy mélyebb ismeretanyag és jártasságok elsajátítására sarkalta a katasztrófavédelem képzési szerveit, hogy speciálisan felkészített munkatársakkal rendelkezzünk ezen a területen. A katasztrófavédelem, a tűzoltóságok állományában speciális felkészültségű egészségügyi munkatársakra elengedhetetlenül szükség van. A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Műveleti Medicina Tanszékével együttműködve hoztuk létre a Disaster Medic képzési formát a kárhelyszíni elsősegélynyújtó rendszert.

Kulcsszavak: egészségügyi felkészítés; elsősegélynyújtás; DISAS

Abstract

Professionals of disaster management, firefighters are the first to get in contact with people in trouble, whether it is a fire, a traffick accident or other type of disaster. The first and only element of saving lives at the area of operation is the firefighter himslef. Health and medical related material is already in the system of basic education of the professional disaster management operators. Training for difficult tasks, obtaining deeper and detailed knowledge and skills were the aims of the organs of disaster management to introduce better trained colleagues in this area. It is imperative to have well educated and trained health professionals int he staff of firefighters and disaster managers. We have created the DISASTER MEDIC training system to teach the provision of first aid at the disaster scene in co-operation with the Chair of Operational Medicine, Faculty of General Medicine at the University of Pécs.

Kulcsszavak: medical training, provision of first aid, DISASTER MEDIC; disaster scene; area of operation

A teljes cikk megtekintése