Dr. Hadnagy Imre József :

Tűzfigyelés, tűzjelzés, tüzi lárma


Absztrakt

A cikk témája a tűzjelzés a korai Magyarországon a céhek megszüntetéséig. A cikk elemzi a tűz elleni korai harcot, leírja a tűzfigyelést, tűzjelzést, és tűzi lármát (tűz esetén keltett zajt), mint fogalmat, mint tevékenységet. Először történelmi visszatekintés tesz. Bemutatja a hazai eszközöket. Az ipari fejlesztési szakaszában teremtett eszközökkel nem foglalkozik. Leírja a magyar települések elvárt követelményeit.

Kulcsszavak: tűztorony, mozsár ágyú, szócső, harang, kürt (trombita), síp, lámpa

Abstract

Topic of the article is on the fire alarm in the early Hungary to the guilds termination. The article analyzes with the fire against the early combat, describes the fire monitoring, fire alarm, and fire warning noise, as a concept, as activity. First makes the historical retrospection. It presents domestic assets. Does not analyzes the tools of industrial development phase. It describes the requirements in the Hungarian settlements.

Kulcsszavak: fire tower, a mortar cannon, acoustic tube, bell, trumpet, whistles, lights (lampions)

A teljes cikk megtekintése