Dr. Mógor Judit – Szalay Linda:

A katasztrófavédelem vízvédelmi hatásköre az eu nitrát irányelv végrehajtása érdekében


Absztrakt

A vízvédelmi hatósági feladatok a 2014. szeptember 10-én beállt jogutódlással a hivatásos katasztrófavédelmi szervekhez kerültek. Egy további jogszabály-módosítás alapján a jogszabályban foglalt gazdálkodási követelményeket állattartó telepen az elsőfokú vízvédelmi hatósági hatáskörében a fővárosi, megyei katasztrófavédelmi igazgatóság ellenőrzi, amely közvetlenül biztosítja a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 91/676/EGK Irányelve 4. és 5. cikkének tagállami végrehajtását. A szerzők áttekintést adnak az európai uniós és a hazai szabályozókról, valamint ismertetik a katasztrófavédelmi szerveknél létrehozott, az ellenőrzés teljesülését biztosító végrehajtási rendszert.

Kulcsszavak: vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezése, vízvédelem, kölcsönös megfeleltetés, helyes mezőgazdasági gyakorlat

Abstract

The water protection tasks have been transferred to the disaster management authorities with a legal succession at September 10, 2014. According to a further legislative amendment the county disaster management directorates are responsible for on-the-spot checking in the sense that those comply with the statutory requirements. This legislative amendment directly provides the implementation of the Council Directive 91/676/EEC’s 4th and 5th Article on a Member State level. The authors provide an overview about the European Union’s and the Hungarian legislation, and describe the implementing system – established by the disaster management authorities –, which ensures the fulfillment of the tasks.

Kulcsszavak: the protection of waters against pollution caused , water protection, common agricultural policy

A teljes cikk megtekintése