Dr. Nagy Rudolf:

A kritikus infrastruktúrák elleni lehetséges radiológiai terrortámadások


Absztrakt

A kritikus infrastruktúrák terrorfenyegetettsége néhány állam esetében konkrét támadások bekövetkeztében is testet öltött. Ezek többsége a lakosság körében kiváltandó elégedetlenségre alapozva fizikai brutalitásukkal és az áldozatok számával igyekeztek hatni a politikai döntéshozókra. A elmúlt években a szakértők még rémisztőbb lehetséges válfaját vizionálták a terrorizmusnak, nevezetesen a nukleáris robbantást. Az erre való törekvést látszanak igazolni azok a bizonyítékok, amelyek szerint egyes terrorista csoportok a fekete piacról beszerezhető radioaktív anyagokkal bővítik ki elrettentést szolgáló arzenáljukat. Mivel azonban a nukleáris fegyver létrehozásához, valamint a hozzávaló megfelelő minőségű hasadóanyag előállításához nagyfokú szakmai hozzáértés és technikai háttér szükséges, így a terroristák más egyszerűbb módon igyekeznek „hasznosítani” sugárzóanyag készletüket. A lehetséges helyzetek vizsgálatával foglakozik a szerző.

Kulcsszavak: kritikus infrastruktúra, „piszkos bomba”, terrorizmus, sugárszennyezés.

Abstract

The terrorist threat to critical infrastructure attacks occurred embodied in some states. Most of these induce discontent among the population based on physical with his brutality number of victims and tried to impress the three are political decisions. In recent years, experts have been possible kind of terrifying visions of terrorism, particularly nuclear explosion. The ambition of this seem to confirm the evidence that some of the terrorist groups expand the black market can be obtained from radioactive substances in their arsenal for deterrence. However, since the creation of nuclear weapons, as well as to the appropriate grade fissile ma-terial to produce a high level of professionalism and technical background needed for such a simple way other terrorists are trying to "exploit" radioactive material stockpiles. Now the au-thor in his article presented to the readers studying of consequence of possible situations.

Kulcsszavak: critical infrastructure, “dirty bomb”, terrorism, radioactive contamination.

A teljes cikk megtekintése