Dr. Vass Gyula - Dr. Kátai-Urbán Lajos :

Küszöbérték alatti üzemek felügyeletének műszaki előírásai - II. rész


Absztrakt

Az iparbiztonsági jogi szabályozás kiterjed a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés rendszerére. Jelen cikksorozatban a szerzők a küszöbérték alatti üzemek felügyeletének jogi szabályozását és műszaki követelményeit elemzik és értékelik. A cikksorozat első részében a szerző a küszöbérték alatti üzemeket érintő jogintézmények áttekintését és értelmezését végezte el. Jelen cikk pedig tartalmazza a küszöbérték alatti üzemek általi veszélyeztetettséget minősítő műszaki követelmények értékelését.

Kulcsszavak: iparbiztonság, Magyarország, katasztrófavédelem, küszöbérték alatti üzem, hatóság

Abstract

The Hungarian legal regulations on industrial safety cover the implementation of the tasks related to the system for the protection of major industrial accidents involving dangerous substances. The authors of this series of article introduces the results of the assessment of legal regulations and technical requirements associated with the so called under tier establishments. The first part of the series of articles contains the overview and interpretation of the legal instruments used for the regulation of the requirements to be implemented by under tier establishments. This article contains the overview of the technical requirements used for the qualification of the risk caused by the under tier establishments.

Kulcsszavak: industrial safety, Hungary, disaster management, under tier establishment, authority

A teljes cikk megtekintése