Dr. habil. Endrődi István - Ambrusz József – Dr. Muhoray Árpád:

Nemzeti Közszolgálati Egyetem közös közszolgálati gyakorlatának a „Vihar 2016” összefoglalása, következtetései


Absztrakt

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem képzésének kiemelt állomása volt a 2016. áprilisban végrehajtott Közös Közszolgálati Gyakorlat több mint 1100 fő hallgatóval, az oktatói kar jelentős részének bevonásával. A hivatásrendek hallgatói a közszolgálati szervezetek komplex közszolgálati-, rendvédelmi- (benne a katasztrófavédelmi) és honvédelmi feladatainak megszervezését és irányítását modellezték szélsőséges időjárási körülmények között, valamint a honvédségi együttműködési és a békefenntartói feladatokra történő felkészülést. A szerzők célul tűzték ki annak bemutatását, hogy a hallgatók milyen eredménnyel szereztek ismereteket és jártasságot a komplex szakmai problémák integrált operatív törzsekben történő megoldásában, hogyan gyakorolták a vezetési funkciókat, a törzsmunkát és a nemzetközi együttműködést normál körülmények között, a katasztrófaveszély megállapításakor, valamint különleges jogrend bevezetésekor a veszélyhelyzet kihirdetése alkalmával.

Kulcsszavak: gyakorlat, közszolgálat, katasztrófavédelem, szélsőséges időjárás, veszélyhelyzet

Abstract

The Joint Public Service Exercise in April 2016 was an important milestone in the training of the National University of Public Service, with over 1100 students and the majority of the teaching staff involved in it. The students of various professions simulated the organization and management of tasks related to public service, law enforcement (including disaster management) and national defense of public service organizations in extreme weather conditions in addition to military cooperation and peacekeeping tasks. The authors attempt to describe the knowledge and skills students acquired when solving complex professional problems in integrated operative bodies, how they practised management functions, teamwork and international cooperation under normal conditions, when disaster risk is established and when state of emergency is declared and special law is introduced.

Kulcsszavak: practice, public service, disaster management, extreme weather, state of emergency

A teljes cikk megtekintése