Dr. habil. Vass Gyula :

Gondolatok a katasztrófavédelmi felsőoktatásról


Absztrakt

Az egységes katasztrófavédelemi rendszer megteremtésével párhuzamosan folyt a felsőfokú katasztrófavédelmi képzés kialakítása és fejlesztése. 2012. évben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szervezetében létrehozott Katasztrófavédelmi Intézet az egyetemi stratégiák és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mint megrendelő igényei szerint végzi oktatásfejlesztési, oktatási és tudományos tevékenységét. Jelen cikkben a szerző célja helyzetképet adni az intézet vezetési, oktatási, tudományos és együttműködési munkájáról, valamint áttekinteni és értékelni az intézet fejlesztési lehetőségeit.

Kulcsszavak: Katasztrófavédelem, Magyarország, felsőoktatás, kutatás, tehetséggondozás, oktatásfejlesztés

Abstract

The development of higher education in disaster management went hand in hand with the establishment of the unified system of disaster management. The Institute of Disaster Management, being a part of the National University of Public Service founded in 2012, performs educational and scientific activities in line with the university strategies and the needs of its supervisor, the National Directorate General for Disaster Management, Ministry of Interior. In this article, the author aims to offer a comprehensive picture on the Institute’s management, educational, scientific and cooperation efforts as well as to review and evaluate the development potential of the Institute.

Kulcsszavak: disaster management, Hungary, higher education, research, talent management, educational development

A teljes cikk megtekintése