Endrődi István – Zellei Gábor:

A légvédelemtől a légoltalomig: a Magyar Királyság veszélyeztetettsége és első intézkedései a hátország védelme érdekében 1914-1918-ig


Absztrakt

A szerzők mindenekelőtt kapcsolódnak előző publikációjukhoz, melynek címe: „Az I. világháború alatt alkalmazott polgári védelmi jellegű intézkedések, módszerek és eszközök Európában” Bemutatják a hátország légi veszélyeztetettségét, a legfontosabb hadiüzemeket, és elhelyezkedésüket, majd jellemzik az országra leginkább veszélyt jelentő olasz és orosz stratégiai bombázót a Capronit és az Ilja Muromecet. Megemlítik az ország területén a hadiüzemeket és lakott településeket ért ellenséges bombázásokat, majd bemutatják a légvédelem területeit: a légvédelmi tüzérséget, a vadászrepülőket, a légi figyelő és jelentő szolgálatot, és a léggömbzárakat. Végül jellemzik a kezdeti légoltalom megszervezésének első lépéseit a Magyar Királyságban.

Kulcsszavak: hátország, légi veszélyeztetettség, hadiüzem, légvédelem, légvédelmi tüzérség, vadászrepülők, légi figyelő és jelentő szolgálat, légoltalom

Abstract

First of all the authors join to former project, subject on The civil protection –like measures, methods and instruments in Europe, applied in the I. World War. Then they show the most important defense plants, and theirs locality in the heartland. In the next chapter they characterize the two enemy strategic bombers, exposure the heartland of the Hungarian Kingdom : the italian Caproni and the russian Ilja Muromec bombers. Then comes the description of the bomb attacks against hungarian defense plants and settlements. In the next chapter the authors show the parts of the air defence: the air defense artillery, the combat planes, the lookout and meaningful service, and the balloon barrage. Lastly they characterize the first steps of the organization of the early civil protection in the Hungarian Kingdom.

Kulcsszavak: heartland, air exposure, defense plant, air defense, air defense artillery, combat planes, lookout and meaningful service, civil protection

A teljes cikk megtekintése