Fumiso Muyambo, Andries Jordaan, Agoston Restas:

A polgári zavargások hatásai válsághelyzetekre a fejlődő országokban


Absztrakt

Bevezetés: Annak ellenére, hogy a Dél-afrikai Köztársaság az egyik legfejlettebb afrikai ország, számos kockázattal néz szembe, amelyek a társadalom szerkezetéből levezethető erőszakra vezethetők vissza. Az országot az 1994-es demokratikus átalakulása óta polgári zavargások sújtják: idegengyűlölet, sztrájkok, tüntetések a marikana-i bányában, választásokkal kapcsolatos incidensek és diáktüntetések országszerte. Módszerek: A cikk megírását újságcikkek, még meg nem jelent kéziratok, online blogokra épülő irodalomkutatások, valamint a szerzők saját dél-afrikai tapasztalatai segítette. Eredmények: A dél-afrikai válsághelyzetek kialakulásában a polgári zavargásoknak nyilvánvaló szerepe van. Ezeknek a zavargásoknak a társadalmi, gazdasági, infrastrukturális és politikai hatásai bizonyítják, hogy a helyzet beavatkozást igényel mind az érintettek és a lakosság, mind a kormányzati szereplők részéről egyaránt.

Kulcsszavak: polgári zavargások, idegengyűlölet, válsághelyzet, Dél-afrikai Köztársaság, helyzetfelismerés

Abstract

Introduction: In spite of being one of the most developed countries in Africa, South Africa faces risks related with a violent society. Since the new democratic nation was ushered in 1994, the country has experienced civil unrest; from xenophobia, service delivery-protests, Marikana mine protests, election-related incidents and country-wide student protests. Methods: This work is a result of a literature search of newspaper articles, published and unpublished articles and online blogs as well as own experiences in South Africa. Results: The prevalence of civil unrest in South Africa has shownits importance in emergencies. Furthermore, the socio-economic, infrastructural and political impact caused makes it a critical emergency issue that requires intervention to protect the public as well as protestors themselves.

Kulcsszavak: civil unrest, xenophobia, emergency, South Africa, situation awareness

A teljes cikk megtekintése