Horváth Galina:

A tűzoltóság felkészültsége és feladatai terrorcselekmény esetén


Absztrakt

A szerző a cikkben elemzi a tűzoltóság beavatkozó egységeinek és azok irányítóinak feladatait egy estleges terrorcselekmény bekövetkezésekor. Ma a terrorizmus, mint a biztonságot negatívan befolyásoló kihívások egyike a mindennapi életünk meghatározó tényezőjévé vált. Jelenleg a biztonságpolitikát már nem lehet csak olyan cselekvésekre korlátozni, amelyek kizárólagosan a katonai erő bevonásával megoldhatók. A terrorcselekmény, mint mesterséges eredetű potenciális veszélyforrás, hatással van az ország biztonsági rendszerének egészére, tehát a védelmi igazgatásra is. Ennek egyik szerves eleme a katasztrófavédelem és ezen belül is a tűzoltóság, mivel a biztonsági kockázatok között olyan helyzetek, illetve események is megjelenhetnek, amelyek katasztrófavédelmi jellegűek. A szerző áttekinti a terrorizmus elleni harccal kapcsolatos kérdéseket, olyanokat, mint a tudatos felkészülés érdekében a tűzoltóság és a káresemény felszámolásában érintett társszervek közötti együttműködést, valamint ennek taktikai és kommunikációs aspektusait.

Kulcsszavak: beavatkozás, biztonság, felkészülés, katasztrófavédelem, mentés, szakképzés, társszervek, terrorcselekmény, tűzoltóság, védelmi igazgatás

Abstract

The author analyses the tasks of the rapid intervention team and its managers in case of possible acts of terror. Today, terrorism has become a challenge negatively affecting our everyday lives. Currently the security policy cannot be limited to an action that is dealt with only military forces. The potential acts of terrorism, as a special source of danger, have an impact on the entire country’s security system including the security administration. An integral element of this latter is the disaster management including fire services, as events and situations may occur among the security risks that bear disaster management related characteristics. The author examines issues related to the fight against terrorism, e.g. the cooperation between fire service and its partner organizations involved in reducing damages, all this in part of a conscious preparation and the tactical and communication aspects of this.

Kulcsszavak: intervention, safety, preparations, disaster management, rescue, training, partner organizations, terror attack, fire service, defence management

A teljes cikk megtekintése