Jeruska József – Endrődi István:

A termék távvezetékek műszaki eszközrendszerének támadhatósági vizsgálata


Absztrakt

Magyarországon a veszélyes anyagok szállítása több lehetséges módon történik, amelyek közül a veszélyes áruk csővezetékes szállítása az egyik legveszélyesebbek közé tartozik. A hazai iparbiztonsági szabályozás alapján az üzemeltetők különböző kötelezettségekkel rendelkeznek. Jelen cikkben a termék távvezetékeken történő késztermék és alapanyag szállításánál esetlegesen bekövetkező számítástechnikai (kiber) támadások lehetséges alternatíváit vizsgáltam meg a műszaki eszközrendszeren keresztül.

Kulcsszavak: termék távvezeték, üzemzavar, havária, veszélyes áru, tűzoltás

Abstract

The transportation of hazardous substances in Hungary currently is accomplished in several different ways, out of which the transport of dangerous goods through pipelines is considered to be one of the most hazardous ways. According to the domestic industrial safety regulations the operators have to fulfill various responsibilities. In this current article I investigated the possibilities of cyber-attacks through the technical devices used during transport of raw and finished products on products pipelines.

Kulcsszavak: product pipelines, malfunction, incident, dangerous goods, fire service.

A teljes cikk megtekintése