Kós György :

Amikor a tűzoltó kerül bajba: kárhelyen alkalmazható újraélesztési eljárás


Absztrakt

A vészhelyzetekben történő mentések során mindig a bajban lévők kerülnek a középpontba és nagyon kevés figyelmet fordítunk az extrém körülmények között mentést végző segítőket ért hatásokra. Az extrém körülmények extrém terheléseket okozhatnak, amely a segítőket is bajba sodorhatja, végső esetben akár az életüket is kockáztathatja. A cikk az ilyen helyzeteknek leginkább kitett tűzoltók esetében vizsgálja a szívmegállás utáni újraélesztés lehetőségeit, protokollját. A beavatkozások során – a fulladás mellet – a szívroham a tűzoltókat érintő vezető halálok. A kellő időben megkezdett jó minőségű komplett szív - tüdő újraélesztés kulcsfontosságú nem csak az életben maradás, de a későbbi szövődmények elkerülése érekében is. A kárhely speciális környezete és a tűzoltók nehéz és a testhez szorosan rögzített védőfelszerelése miatt a sikeres mentés érdekében a civil gyakorlattól markánsan eltérő eljárásra van szükség.

Kulcsszavak: tűzoltás, tűzoltók, CPR, FF-CPR, életmentés kárhelyen

Abstract

In the rescue in emergency situations is always the humans in distress are to be focused and very little attention is paid to rescuers in extreme conditions. The extreme conditions can cause extreme pressure, which can get them into trouble, and in the last resort it can risk their lives. The article focuses on the possibilities of reanimation protocols for firefighters who are exposed to these type of circumstances. During the intervention, beside the suffocation the most common cause of death for firefighters is a cardiac arrest. It started high-quality complete cardio - pulmonary resuscitation at the right time is crucially not only to survive, but to avoid the later complications. Because of the special environments of fireground and the heavy and tightly fixed gears of the firefighters we need markedly different procedures of the civil practice for a successful rescue. The author gives examples of these.

Kulcsszavak: firefighting, firefighters, CPR, FF-CPR, life saving at fireground

A teljes cikk megtekintése