Kalamár Norbert – Pántya Péter PhD:

A magyar katasztrófavédelem által végzett beavatkozások


Absztrakt

A katasztrófavédelem átalakulásával, megújulásával a káresetekhez történő riasztások is alapvetően megváltoztak. A riasztások megindítása, annak lefolyása ma már teljes mértékben informatikai alapokon nyugszik. A riasztások kezelése teljes mértékben a katasztrófavédelem megyei szervekhez kerültek, ami a kezdetekben több kérdést is felvetett. A riasztások megindításakor fontos, hogy az élet és anyagi javak védelme természetesen előtérbe kerül, ezért a hatékony feladat végrehajtás érdekében gyakran szükséges különleges szerek is riasztásra kerülnek a kárhelyszínre.

Kulcsszavak: katasztrófavédelem, tűzoltás és műszaki mentés, beavatkozás, káreset, mentés

Abstract

The reorganisation and renewal of disaster management resulted in fundamental changes in alerts to damages. Dispatch and its course is entirely information technology-based today. Alert levels are commonly misinterpreted by the public. County bodies of disaster management have become solely in charge of managing alerts, which posed several problems in the beginning. Upon dispatch, it is important to prioritise the protection of human life and material goods, so special vehicles often have to be alerted for the sake of effectiveness.

Kulcsszavak: disaster management, fire and technical rescue, intervention, accident, rescue

A teljes cikk megtekintése