Keresztes Dóra, Woth Gábor, Nagy Bálint János, Farkas József, Németh Zsuzsanna, Maróti Péter, Rendeki Mátyás, Rendeki Szilárd:

Kárhelyszíni elsősegélynyújtás - a disaster medic képzés első tapasztalatai tűzoltók körében


Absztrakt

A kárhelyszíni elsősegélynyújtás egyre fontosabb szereppel bíró egészségügyi ellátás, mely a betegek rövid és hosszú távú túlélésének biztosítását célozza meg. Fontosságához kétség nem fér, azonban tekintve a speciális helyszínt és helyzetet, kivitelezésére különleges ismeretek szükségesek, amelyek magukba foglalják az egészségügyi ismereteken túl, a speciális katasztrófavédelmi jártasságot is. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF) és a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvoskarának (PTE ÁOK) Műveleti Medicina Tanszéke célul tűzte ki olyan szakemberek képzését, akik a sérültek biztonságos ellátásához megfelelő ismeretekkel bírnak mindkét területen, ezáltal is javítva a kárhelyen történő felszámolás hatékonyságát.

Kulcsszavak: katasztrófavédelem, katasztrófa helyszín, elsősegélynyújtás, Disaster Medic

Abstract

The demand for disaster medicine and first aid is constantly increasing, as this first line treatment may significantly determine short and long term patient outcome. Although its importance is unquestionable, one may lack the equipment, profession and experience needed during casualty transport and treatment. Realising this professional gap the Hungarian Ministry of Interior National Directorate General for Disaster Management and the University of Pécs, Department of Operational Medicine decided to train specialists who are well educated on both mentioned professions. We expect that by training such individuals we increase our ability to manage special disaster related scenes.

Kulcsszavak: disaster management, disaster scene, first aid, Disaster Medic

A teljes cikk megtekintése