Király Lajos:

Robbanásveszélyes zóna besorolásának szabályai - esettanulmány


Absztrakt

Éghető gázok, gőzök, ködök (aerosolok) vagy porok környezetében az üzemeltetőnek meg kell határozniuk azokat a munkatereket, ahol robbanóképes légtér kialakulhat. A robbanóképes légtér kialakulásától, jelenlététől függően a potenciálisan robbanásveszélyes környezetet zónákra kell osztani. A zónabesorolástól függően kell meghatározni az alkalmazott gépekre, berendezésekre és a munkavégzésre vonatkozó szabályokat. A zónabesorolás metodikája szabványban rögzített. Jelen cikkben a szerző konkrét munkatérre vonatkozóan végzi el a zónabesorolást, mutatja be a számítás anomáliáit.

Kulcsszavak: robbanóképes légtér, ATEX, zónabesorolás, esettanulmány

Abstract

The legal regulation on industrial safety covers the tasks of the protection of major industrial accidents involving dangerous substances. The task of the procedure concerning the identification of dangerous substances is the determination of the activities coming under the scope of the legal regulation. In this article the authors analyse the development of the European legal regulation on the identification of dangerous substances. The assessment of the domestic regulation will be the task of the second part of the series of articles.

Kulcsszavak: explosive atmosphere, ATEX, Ex Zone, case study

A teljes cikk megtekintése