Kiss Alida:

Az árvízi katasztrófákat követő kárenyhítések társadalmi bizalmi vizsgálata: esettanulmány a Beregből és a Sajó-völgyből


Absztrakt

A katasztrófaeseményeket követő helyreállítások, újjáépítések folyamatában a lakosság biztonságérzete, a folyamatot végző szervezetek, intézmények, közösségek iránt tanúsított bizalma, fontos szerepet játszik az állami és civil szféra feladatellátásának (főként minőségi) visszaigazolásában. A tanulmány célja, hogy PhD kutatásomhoz kapcsolódva – mely az árvízi katasztrófákat követő kárenyhítések értékelő rendszerének módszertani kérdéseivel foglalkozik, magán lakóingatlanok tekintetében - bemutassa a 2001-es beregi és 2010-es Sajó-völgyi árvízi katasztrófákat követő kárenyhítéssel (helyreállítással, újjáépítéssel) összefüggésben, társadalmi bizalom témakörében végzett kérdőíves vizsgálat bizalmi szintekkel és kárenyhítéssel való érintettséggel foglakozó dimenzióit és feltárja a két változó közötti esetleges összefüggéseket. Az elemzés eredményei azt mutatják, hogy a vizsgált kárenyhítési tevékenységgel érintett szervezetek, közösségek jelentős részénél kapcsolat van a lakossági bizalmi szintek alakulása és a kárenyhítéssel való érintettség között.

Kulcsszavak: helyreállítás, újjáépítés, confidence-típusú bizalom, összefüggés vizsgálat

Abstract

During the procedure of post-disaster reconstruction and recovery the public sense of security and the public confidence related to the work of delegated associations, institutes and communities have an important role in the confirmation (especially qualitative) of the service of public and civil sectors. The aim of this paper is to introduce the results of a questionnaire survey related to public confidence considering confidence levels and the rate of implication in post-disaster-reconstruction and to evaluate the relationship between the two mentioned variables using the experience of post-flood-disaster-reconstruction (reconstruction and rebuilt) fulfilled after the flood in Bereg (2001) and the flood of Sajó (2010). This work is related to my PhD research - examining and evaluation the methodological issues of post-disaster-reconstruction in the case of private properties. The results of the analysis indicates there is connection between the formation of public confidence levels and the rate of implication in post-disaster-reconstruction in the case of most institutes and communities that are involved in post-disaster-reconstruction.

Kulcsszavak: post-disaster-reconstruction, -rebuilding, confidence, correlational analysis

A teljes cikk megtekintése