Kiss Alida:

Fejlettségi mutató számítása a 2001-es Felső-Tisza-vidéki árvízzel érinett beregi térségre


Absztrakt

A tanulmány célja, hogy megvizsgálja a 2001-es árvízzel érintett beregi települések fejlettségét a kárenyhítéssel összefüggésben, komplex fejlettségi mutató számításával és azok összehasonlításával. Az mutatók a katasztrófa évére (2001) és azt követő 5. és 10. évekre (2006 és 2011) kerültek kiszámításra egyfajta követéses vizsgálatként Szabolcs-Szatmár-Bereg megye érintett településeire az árvízi kárenyhítés esetleges hatásainak feltárására. A vizsgált évek és települések komplex mutatóinak összehasonlítása jó alapként szolgál további jövőbeli kárenyhítési hatásokat elemző kutatások kivitelezéséhez. Például, mit érdemes vizsgálni a jövőben, milyen egyéb adatbázisokra lenne még szükség a kárenyhítési döntési folyamatok és a katasztrófa sújtotta térségek fejlettségi szintjének összekapcsolásához.

Kulcsszavak: árvízi károk, települési komplex mutató, összehasonlító elemzés

Abstract

The potential and scope of damages resulting from large scale natural disasters is undisputed. Numerous studies deal with the effects of post-natural disaster reconstruction, recovery or mitigation on disaster-prone regions at international level, despite there is no integrated method for evaluate and investigate these processes. This paper aims to analyse the development of 2001 Upper Tisza Region-flood-prone Bereg region related to damage mitigation using complex development indicator. The research spreads on the year of the disaster (2001) and the post-mitigation phases (2006; 2011) and the disaster-prone settlements in Szabolcs-Szatmár-Bereg County a kind of follow-up investigation. By comparing the examined years and settlements complex development indices the results are helpful in the future research. For example, what should be analysed in the future, what kind of data would be necessary to connect the mitigation, reconstruction, recovery decision making process with the development level of flood-prone rural areas.

Kulcsszavak: flood damages, complex settlement indicator, comparative analysis

A teljes cikk megtekintése