Kuti Rajmund – Grósz Zoltán :

Pandémiás veszélyhelyzetek kezelésével kapcsolatos katasztrófavédelmi feladatok


Absztrakt

A biológiai veszélyhelyzetek kezelése napjaink aktuális kérdése, különösen igaz ez a pandémiás fertőzésekre. Nem telik el úgy egyetlen nap sem, hogy ne kapnánk információt a médiából valamely járvány terjedéséről. Sajnos Magyarországot sem kerülik el a vírusok, ezért a megelőzéssel és a kárfelszámolással foglalkozó szervezetek szerepe a pandémiás veszélyhelyzetek kezelésében rendkívül fontos. Munkájukat sok esetben fertőzött területen, vagy létesítményekben végzik a szakemberek, ezért elméleti és gyakorlati felkészültségük, továbbá szakmai ismereteik szinten tartása a hatékony feladatellátáshoz elengedhetetlen. Kutatásainkkal ehhez a komplex tevékenységhez kívánunk segítséget nyújtani, ezért írásunkban áttekintjük a biológiai kockázatokat, a kialakult veszélyhelyzetek jellemzőit, a fertőzött területeken történő beavatkozás szabályait. Kiemelt hangsúlyt fektetünk a fertőzések terjedésének megakadályozásával kapcsolatos feladatokra, valamint az alkalmazható fertőtlenítési eljárások bemutatására is.

Kulcsszavak: pandémia, biológiai veszélyhelyzet, fertőzött terület, fertőtlenítés

Abstract

Managing biological hazards is a current issue, this is especially true of pandemic infections. Not a single day goes by without getting information from the media about the spread of an epidemic. Unfortunately, neither Hungary can avoid viruses, so the role of organisations dealing with prevention and remediation is excessively important in pandemic emergencies. Professionals often work in infected areas or facilities, so their theoretical and practical preparednes, furthermore maintaining their professional knowledge for effective task performing is essential. With our research we wish to assist this complex activity, so biological risks, characteristics of evolved emergencies, rules of the intervention in infected areas are surveyed in this paper. Tasks related to preventing the spread of infections, as well as the applicable disinfection procedures get featured focus.

Kulcsszavak: pandemic, biological hazards, infected area, disinfection,

A teljes cikk megtekintése