Kuti Rajmund – Zólyomi Géza:

A tűzesetek során képződő füst veszélyei


Absztrakt

A tűz elleni védekezés hatékonyságának növelése érdekében a tűzoltók számára is folyamatosan szükség van az égési folyamatok és a keletkezett tüzek tulajdonságainak tanulmányozására. Napjainkban a zárttéri tüzek sajátossága - többek között a jól szigetelő nyílászáróknak, használati és berendezési tárgyaink szintetikus alapanyagának köszönhetően - hogy a tűz során fellépő oxigénhiányos állapot intenzív füstképződést okoz. A tűzhelyszínen beavatkozók, vagy a bennrekedt személyek élettani funkcióira a tűz károsító tényezői közül a magas hőmérséklet és a keletkezett égéstermékek toxikussága jelenti a legnagyobb veszélyt. Az általunk választott téma különösen aktuális, ugyanis a fűtési időszakban szinte minden héten hallunk a híradásokból a különféle tűzesetek során keletkező füst emberi szervezetekre gyakorolt káros hatásairól. Az égés folyamatának mind tökéletesebb megismerése, a keletkező égéstermékek vizsgálata napjainkban is fontos kérdés, ezért írásunkban saját szempontrendszer szerint rendszerezve bemutatjuk a különféle anyagok égése során keletkező füstök jellemzőit, külön kitérve az egyes összetevők élettani hatásaira. Kutatásainkkal kívánjuk felhívni a figyelmet a beavatkozások veszélyeire és tapasztalatainkkal segítséget nyújtani a mentési feladatokat végrehajtó szakembereknek.

Kulcsszavak: Égés, tűz, füst, égéstermékek, tűzoltói beavatkozások

Abstract

In order to increase the effectiveness of protection against fire, continuous study is required for the firefighters about combustion processes and the properties of the resulting fire. Nowadays, the specificity of closed place fires- due to the good insulating windows and the use of synthetic materials and fixtures- intense smoke formations are caused during the fire. The primer risk for the fire scene responders or trapped persons physiological functions are the high temperature and the resulting toxicity of combustion products. Our chosen subject is particularly relevant, because of the reports of the news about harmful effects arising from the impact of the various fires. Various materials and fumes characteristics generated during combustion including its specific physiological effects of the individual components are systematically introduced in this article, for improved understanding of the combustion process, analysis of the resulting combustion products. We wish to draw attention to the dangers of interventions and to assist in executing backup jobs for professionals.

Kulcsszavak: Burnings, fire, smoke, fumes, fire fighting

A teljes cikk megtekintése