Mógor Judit – Király Zita – Márkus Noémi – Pozsár Zoltán:

Változások a vízügyi hatósági eljárási szabályokban


Absztrakt

A vízügyi és vízvédelmi hatósági és szakhatósági hatáskör 2014. évi átvétele óta a katasztrófavédelem aktív tevékenységet végez annak érdekében, hogy a kormányzati bürokráciacsökkentési programokkal összhangban ezen eljárásokban is érezhető változások történjenek az egyszerűsítés, a költség- és ügyféli terhek csökkentésére. Szükségszerű volt az elektronikus ügyintézési lehetőségek, továbbá a hatósági informatikai eszközpark fejlesztése. Mindezek egymásraépülő, tudatos tervezése és végrehajtása valósul meg napjainkban, részben európai uniós források bevonásával egy nagyléptékű projekt, részben a vonatkozó jogszabályi környezet módosításának végrehajtásával. A szerzők ezen eljárásjogi változásokat részletesen ismertetik a cikkben.

Kulcsszavak: hatósági eljárás, vízügyi hatósági eljárás, közigazgatási hatósági eljárások

Abstract

Since the legal succession of the water management and water protection authority roles in 2014 the disaster management organization actively engaged in the governmental programme for the racionalization of the authority procedures and reduction of charges. It was necessary to develop the e-office routines and IT devices. The implementation of these developments was made step by step with conscious planning, involved EU resources. This was a large scale project which was changed the relevant legal environment of the water management authority procedures.

Kulcsszavak: authority procedure, water management authority procedure, public administration procedures

A teljes cikk megtekintése