Manga László, Dr. habil. Kátai-Urbán Lajos, Dr. habil. Vass Gyula :

A paksi atomerőmű nukleárisbaleset-elhárítási rendszerének sugárvédelmi célú értékelése


Absztrakt

A közlemény során röviden ismertetésre kerül az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nukleáris baleset-elhárítási rendszere, annak felépítése és működése. Ezen belül fókuszba kerül a sugárvédelmi feladatokat ellátó szervezeti egységek munkája. Végül részletesebben megismerkedhetünk az erőmű által használt két terjedésszámító szoftverrel a DOSE-ON-nal és a TREX-el. Bemutatásuk során kiderül, hogy jelenleg melyiket mire használjuk, milyen input adatokra van szükségük, milyen output adatok várhatók el velük szemben. Majd bemutatásra kerül egy nemzetközi ellenőrző vizsgálathoz (OSART) köthető fejlesztés, ami a gyorsabb intézkedésekhez, beavatkozásokhoz nyújt segítséget. Ebben az esetben konkrét példákon keresztül kerülnek bemutatásra a TREX program által futtatott szimulációk. Következtetéskép további fejlesztésekre teszünk javaslatot a még gyorsabb, hatékonyabb intézkedéshozatalt szem előtt tartva.

Kulcsszavak: nukleárisbaleset-elhárítás, atomerőmű, sugárvédelem, terjedésszámító szoftver, fejlesztés.

Abstract

In this article, will be shortly discussed the MVM Paks Nuclear Power Plant (NPP) Ltd. nuclear accident response system, its structure and functioning. Within this, the presentation focusing on the work of the departments of radiation protection responsibilities. At the end, we can see in details two spread calculation software, „DOSE-ON” and „TREX” used by MVM Paks NPP Ltd. During the presentations of these software will be shown which software is used for what purpose, what kind of input data needed and what output data are expected against them. Then will be presented a development connected to the international verification testing (OSART), what results faster response and intervention. Therefore we will proposed our development, keeping the more faster and more efficient decision-making in mind.

Kulcsszavak: nuclear accident response system, nuclear power plant, department of radiation protection, spread calculation software, development.

A teljes cikk megtekintése