Milan Dermek – Bohuslava Kozičová – Mikuláš Monoši:

Bevatkozások irányítása erdőtüzek során


Absztrakt

A cikk bemutatja a szlovákiai Zsolna régió tűzvédelmi jellemzőit és statisztikai elemzést végez a vegetációtüzek vonatkozásában. A szerzők ismertetik a hivatásos tűzoltó egységek által használt felszereléseket, a terület természeti tüzeinek jellemzőit, valamint az erdőtüzek felszámolásában résztvevő önkéntes egységek képességeit is. A cikk ezen felül foglalkozik a beavatkozó egységek munkájának összehangolásával, rámutatva a beavatkozások irányítását érintő problémák egy részére is. A kutatás eredményeként a vegetációtüzek vonatkozásában nemzetközi tapasztalatok szerezhetünk, következtetéseket tudunk levonni mind az erdőtüzek oltásával, mind pedig az önkéntes mozgalom hatékonyságával kapcsolatban.

Kulcsszavak: természeti tűz, erdőtűz, önkéntes, tűzoltó felszerelések, beavatkozás irányítása

Abstract

The introductory part of the article summarizes the characteristics of the Žilina region and analyses it statistically in terms of the issue of fires in the natural environment. Other sections and chapters discuss the equipment of professional firefighting units and also volunteers units used for defeating nature fire and especially forest fires. The last part deals with the issue of coordination of the participating units, and points out some problems of operational management of intervention.

Kulcsszavak: nature fire, forest fire, volunteer, fire department equipment, management of intervention

A teljes cikk megtekintése