Mohai Ágota Zsuzsanna, Dr. Beda László PhD:

Gondolatok a tűzjelző berendezések hatékonyságáról


Absztrakt

Mára az épületek tűzbiztonságának egyik meghatározó elemei lettek az aktív tűzvédelmi berendezések. A beépített tűzjelző berendezések (továbbiakban TJB) alkalmazása vitathatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy az épületben tartózkodók biztonságát növeljük. Ennek ellenére, ha egy tűzjelző rendszer hatékonyságát akarjuk mérhető módon meghatározni, esetleg növelni, azzal a problémával kerülünk szembe, hogy ezen a területen nincsenek kialakult módszerek. A tapasztalatok azt mutatják, hogy két rendszer között a szigorú szabályozások ellenére is nagy különbségek lehetnek.

Kulcsszavak: tűz, tűzbiztonság, tűzjelző berendezés, hatékonyság, kiürítés, reakció idő, hangjelző, késleltetési idő

Abstract

Today the active built-in fire protection equipment is key element of the building's fire safety. The use of fire alarm systems is arguably contributes to increasing the safety of building occupants. However, if you would like to define the efficiency of a fire alarm system in a measurable way, or maybe increase it, you will face with some not solved problems. Experience has shown that there may be large differences in two systems, in spite of the strict regulations.

Kulcsszavak: fire, fire safety, fire alarm system, effectiveness, evacuation, reaction time, sounder, delay time

A teljes cikk megtekintése