Papp Bendegúz:

Az állami szintű katasztrófavédelem elemzési szempontjai nemzetközi környezetben


Absztrakt

Nemzetközi környezetben számtalan különböző katasztrófavédelmi rendszerrel találkozhatunk, és különbözőségüknél fogva tevékenységük is sokféle lehet. Napjainkban a magyar szakirodalomban nincs egy egységes, átfogó elemzési modell, mely széles körben alkalmazható lenne más országok katasztrófavédelmének leírására és elemzésére. A külföldi veszélyhelyzet-kezelés kutatásával és a rendszerek elemzése során nyert következtetések levonásával, azok adaptációjának vizsgálatával a magyar katasztrófa elhárítást is fejleszthetjük. A katasztrófavédelem fogalmát többféle módon értelmezhetjük, mely megközelítések meghatározzák az adott ország elemzési kereteit is. Az egységes értelmezéshez egy, a leíró elemzést elősegítő modell létrehozására van szükség. Mivel a téma aktuális, ezért írásomban, egy nemzetközi környezetben is alkalmazható elemzési modellt mutatok be, ezzel is segítve a hazai szakemberek munkáját.

Kulcsszavak: katasztrófavédelem, minősítési szempontrendszer, elemzési szintek, elméleti modell, nemzetközi veszélyhelyzet-kezelés

Abstract

In international environment, numerous different disaster management systems can be found, whose agency can be also varied because of their differences. Nowadays, there is no common, comprehensive analyzing model in Hungarian literature which could be adopted for describing and analyzing disaster management of other countries. Through conclusions drawn during analysis of foreign emergency management, the Hungarian disaster risk management can be improved. Hence, the phrase disaster management can be defined in several ways, those approaches determine the analyzation framework of the given country as well. For unified interpretation, a model needs to be created which promotes the descriptive analysis. Since the topic is actual, in my writing an analysis model is presented, which can be applied in international environment, and also can help the work of domestic experts.

Kulcsszavak: qualifying point, analysis level, theoretical model, international emergency management

A teljes cikk megtekintése