Sebestyén Zsolt – Ekler Bálint – Kapitány Sándor – Petőfi Gábor – Stangl Péter:

Radioaktív hulladékok osztályozás hazai szabályozásának korszerűsítése


Absztrakt

Magyarországon a radioaktív hulladékok osztályozását a 2003-ban hatályba lépett Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium (ESzCsM) rendelete alapján határozták meg. A rendelet megalkotásakor a nemzetközi irodalom szerinti több fontos tényezőt nem vettek figyelembe, mivel hazánk még nem rendelkezett olyan hulladéktárolóval, ahol azt alkalmazni lehetett volna. Napjainkban e tényezők alkalmazása szükséges lehet hazánk fenntartható fejlődéséért, valamint a nukleáris létesítmények leszerelésének gazdaságosságáért. Az atomenergia széleskörű alkalmazása indokolja a szabályozás és a szabályozó szervezet folyamatos fejlődését. A szabályozás fejlesztésének lehetőségeit megvizsgáltuk, ami alapján javaslatot tettünk a radioaktív hulladék osztályozásának változtatására.

Kulcsszavak: radioaktív hulladék osztályozása, jogszabályok, sugárvédelem, korszerűsítés

Abstract

In Hungary the classification of the radioactive waste was defined on the basis of a Ministry of Health, Social and Family Affairs Decree, which has been entered into force in 2003. During the creation of the decree several important factors of the international literature were not taken into consideration since our country did not have a waste storage facility, where it could have been applied. Today it could be necessary to apply these factors for the sustainable development of our country, as well as the economical decommissioning of nuclear facilities. The wide range of application of the atomic energy justifies the continuous development of the regulation and the regulatory body. We examined ways to improve the regulation and we made a proposal to change the classification of radioactive waste on the basis of the results of our examination.

Kulcsszavak: classification of radioactive waste, legislation, radiation protection, modernization

A teljes cikk megtekintése