Sibalin Iván – Vass Gyula:

Az ENISA által meghatározott aktuális technológiai kihívások kezelése a katasztrófavédelem szemszögéből


Absztrakt

A technológia rohamos fejlődése – amellett, hogy jellemzően az emberiség javát szolgálja – számos bizonytalanságot hordoz magában, amelyek helyénvaló és megfelelő időben történő kezelése komoly kihívást jelent a biztonságos felhasználást szavatolni hivatott szervezetek és szakemberek számára. A cikkben bemutatásra kerülnek az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) által felvázolt aktuális technológiai kihívások megoldására vonatkozó, irányadó jelleggel megfogalmazott javaslatok, valamint azok katasztrófavédelmi szempontú értékelése.

Kulcsszavak: technológiai kihívás, ENISA, javaslat, kiberbiztonság, katasztrófavédelem

Abstract

The rapid development of technology – in addition to being typically beneficial to mankind – involves a number of uncertainties. The appropriate and timely treatment of these unsecurities is a serious challenge for organizations and experts who are in charge of safe use. This paper presents the proposals for resolving the current technological challenges outlined by the European Network and Information Security Agency (ENISA) as well as their assessment in terms of disaster management.

Kulcsszavak: technological challange, ENISA, proposal, cybersecurity, disaster management

A teljes cikk megtekintése