Szabó Tibor :

Vállalati és magán eszközök kettős célú felhasználásának veszélyei


Absztrakt

Napjainkban a számítástechnikai eszközök nagy műveletvégzési kapacitással rendelkeznek, viszonylag kis fogyasztásúak, a többsége hordozható és internetre csatlakoztatható. Mindezek alapján magától értetődőnek tűnik a legújabb trend, miszerint „hozd a saját eszközöd a munkahelyedre és dolgozz azon”. Jelen cikkben sorra vesszük a mellette és az ellene szóló érveket. A legelterjedtebb eszközök, az okostelefonok veszélyeztetettsége kerül elemzésre és értékelésre az operációs rendszerek és a frissítések szempontjából.

Kulcsszavak: BYOD, Android, okostelefon, patch-kedd, biztonsági intézkedés

Abstract

Nowadays the computer equipment have large processing capability, relatively low power consumption. Much of computer can connect to the Internet and portable. Based on the above the latest trend seems self-evident to “bring your own device (BYOD) to your job and work on it”. In this article we look at the arguments in favor and against the BYOD. The vulnerability of most common devices, the smartphones will be analysed and interpreted based on operating systems and upgrades.

Kulcsszavak: BYOD, Android, smartphone, patch-Tuesday, safety action

A teljes cikk megtekintése