Tóth András :

Az alternatív meghajtású gépjárművek veszélyei, beavatkozás baleseteik esetén - I. rész


Absztrakt

A cikksorozat célja megismertetni a beavatkozó állománnyal és a gépjárművek tulajdonosaival az alternatív meghajtású gépjárművek közé tartozó vegyes üzemű gépjárműveket, majd a környezetkímélő, vagyis az elektromos és a nulla emissziós gépkocsikat. Felhívni a figyelmet a leselkedő veszélyekre és a megelőzés lehetőségeire. Az első cikk a vegyes üzemű gépjárműveket ragadja ki és mutatja be felépítésüket, szerkezeti egységeiket, az autógáznak használt gázokat, jellemzőiket. A vegyes üzemű gépjárművek közlekedési balesetei során a beavatkozás követendő és speciális szabályait egészítem ki kutatásaim alapján az időtényező jelentőségével és a vegyes üzemű gépjármű gáztartályának hatástalanításával.

Kulcsszavak: alternatív meghajtás, vegyes üzemű gépjármű, beavatkozás speciális szabályai, hatástalanítás

Abstract

The aim of this series of articles is to acquaint the interloper substance and the owners of motor-vehicles with mixed mode motor-vehicles that belong to the group of alternatively driven motor-vehicles, and environmentally friendly cars that are the electric driven and zero emission vehicles. To draw attention to the possible dangers and possibilities of prevention. The first article focuses on mixed mode motor-vehicles, shows their structure, their constructional units ,the gases used as auto gases, and the traits of these gases. I’m completing the must-follow and special rules of the intervention during traffic accidents of mixed mode motor-vehicles with the matter of the time factor and the deactivation of the vehicle’s gas tank based on my research.

Kulcsszavak: alternatively driven, mixed mode motor-vehicle, special rules of the intervention, deactivation

A teljes cikk megtekintése