Zólyomi Géza – Kuti Rajmund – Fecser Nikolett:

Pozitív nyomású ventiláció tűzoltói alkalmazásának aktuális kérdései


Absztrakt

A tűzoltási hatékonyság növelése érdekében a tűzoltók számára is folyamatosan szükség van új fejlesztésű tűzoltó eszközök gyakorlati alkalmazására a kárfelszámolások során. Zárt terekben keletkezett tüzek oltásakor a mennyezet alatt összegyűlt forró füstgázok által keltett hősugárzás elősegíti a tűz terjedését, ugyanakkor a kialakult magas hőmérséklet veszélyezteti a bennrekedt embereket, az épületszerkezeteket, a tűzoltókat. A menekülési illetve behatolási útvonalak füsttel történő telítődése pedig nagyban késelteti a menekülést és a tűzoltói beavatkozást. Fontos feladat tehát a hő és füst elvezetése, a szellőztetés biztosítása. A szellőztetés hatékonyságát pozitív nyomású ventiláció alkalmazásával lehet növelni. Az eljárás alkalmazására új típusú, az eddig használtaknál nagyságrenddel nagyobb effektív levegőszállítási teljesítményű ventilátorok adnak lehetőséget, amelyek használata Magyarországon még nem terjedt el. Az égés folyamatának mind tökéletesebb megismerése, a keletkező hő és égéstermékek elvezetése fontos, aktuális kérdés, ezért írásunkban vizsgáljuk a pozitív nyomású ventilátorok alkalmazásának feltételeit, bemutatjuk gyakorlati alkalmazásuk lehetőségeit. Kutatásainkkal kívánjuk felhívni a figyelmet a modern tűzoltás-technikai eszközök alkalmazásának fontosságára, továbbá tapasztalatainkkal segítséget nyújtani a tűzoltási feladatokat végrehajtó szakembereknek.

Kulcsszavak: Tűz, füst, szellőztetés, pozitív nyomású ventiláció, tűzoltói beavatkozások

Abstract

In order to increase the efficiency of firefighting there is a need for a practical application of newly developed firefighting equipment continuously during remediation. In the course of extinguishing fires in confined spaces/an enclosed area, the thermal radiation caused by the hot flue gas layer under the ceiling helps the spread of the fire. Meanwhile, the high temperature endangers people caught in the trap of the fire, the building structures and firemen. The saturation of escape or penetration routes with smoke significantly delays the start of escape and firefighters’ intervention. Thus extracting smoke and heat and ensuring ventilation is an important task. The efficiency of ventilation can be ensured with the use of positive pressure ventilation, which can be implemented by the application of the new, more effective airflow performance ventilators, the use of which, unfortunately, has not spread yet in Hungary. A deeper understanding of the combustion process, the exhaustion of resulting heat and fume is a major and actual issue, therefore in our research we examine the requirements of the application of positive pressure ventilators, as well as we present the possibilities of their application in practice. Our research aims to call the attention to the importance of the application of modern fire equipment, furthermore to support firefighting specialists with our research results.

Kulcsszavak: Fire, smoke, ventilation, positive pressure ventilation, intervention of fireman

A teljes cikk megtekintése