dr. Kling István:

Az Európai Unió víz keretirányelve és a vízgyűjtő-gazdálkodás megvalósításának hatósági feladatai


Absztrakt

„A víz más termékektől eltérően nem kereskedelmi termék, hanem örökség, amelyet ennek megfelelően óvni, védeni, kezelni kell.” Így fogalmaz a vízről, mint környezeti elemről és hasznosítható készletről az Európai Unió új Víz Politikája, „Az Európai Parlament és Tanács 2000/60/EK irányelve (2000. október 23.) a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról” szóló Víz Keretirányelv, amely 2000. december 22-én lépett hatályba. A Magyar Közlöny 2016. március 31-én megjelent 44. száma hirdette ki a Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről szóló 1155/2016. (III. 31.) számú Kormányhatározatot. A Belügyminisztérium, Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről szóló közleményét, azaz Magyarország második vízgyűjtő-gazdálkodási tervét, a Hivatalos Értesítő 14. száma, 2016. április 7-én tette közzé. A közzététel kapcsán a cikk összefoglaló jelleggel mutatja a felülvizsgálat előzményeit, a Víz Keretirányelv jelentőségét, célkitűzéseit és végrehajtási rendszerét, azaz a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés szükségességét, koncepcionális és stratégiai jellegét és rendszeres kötelező felülvizsgálatát.

Kulcsszavak: Víz Keretirányelv, vízgyűjtőgazdálkodás, vízügyi hatóság

Abstract

„Water is not a commercial product like any other but, rather, a heritage which must be protected, defended and treated as such.” The European Union’s new water policy worded that about the water – as environmental element and utilizable supply – in the Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy, which was entered into force in December 22, 2000. In Hungary the Government Decision No 1155/2016. (III. 31.) about the revised Hungarian watershed management plan for 2015 was promulgated in March, 31, 2016. In connection with the promulgation the article summarizes the antecedents of the revision, the significance, objectives and implementation system of the Water Framework Directive. In other words it demonstrates the necessity of planning the watershed management with its conceptual and strategic nature, and its compulsory regular revision.

Kulcsszavak: The Water Farmework Directive, watershed management, competent authority

A teljes cikk megtekintése