dr. Nováky Mónika- dr. Endrődi István:

Polgári védelem és az önkéntesség


Absztrakt

A katasztrófavédelem hazai szabályozásában 2012. január 01-ét követően nagy hangsúly került az önkéntesség szerepére. A katasztrófavédelem nemzeti ügy, mely szerint minden állampolgárnak joga és kötelessége, hogy részt vegyen a katasztrófák elleni védekezésben melynek értelmében a polgári védelmi kötelezettség mellett komoly szerep hárul az önkéntesekre. A polgári védelem össztársadalmi feladat, célja katasztrófa és fegyveres összeütközés esetén a civil lakosság életének megóvása, valamint az életben maradás feltételeinek biztosítása. Ezeket a célokat a polgári védelmi kötelezettség mellett az állampolgárok szolidaritásának erősítésével és a védekezésbe történő bevonásukkal lehet a leghatékonyabban elérni.

Kulcsszavak: önkéntesség, polgári védelem, katasztrófa, szolidaritás

Abstract

There was a shift in focus towards volunteering in the regulation of Hungarian disaster management after 1 January 2012. A disaster is a national issue and every citizen has the right and obligation to participate in the defense against disasters which means that in addition to the civil defense volunteers play a major role. Civil defense is a task for the whole society, with the purpose of protecting civilian population and ensuring the conditions of survival. To maintain this civilians must be involved in the defense to strengthen their sense of solidarity.

Kulcsszavak: volunteering, civil defense, disaster, solidarity

A teljes cikk megtekintése