Szerkesztőbizottság

Elnök

Dr. Hoffmann Imre tű. vezérőrnagy, PhD - helyettes államtitkár, BM Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság

Főszerkesztő

Heizler György ny. tű. ezredes


Tűzvédelem

Rovatvezető: Dr. habil Restás Ágoston ny. tű. alezredes PhD - tanszékvezető egyetemi docens Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Katasztrófavédelmi Intézet, Tűzvédelmi és Mentésszervezési Tanszék

 • Dr. Bánky Tamás PhD – tűzvédelmi szakértő, Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.
 • Dr. Bérczi László tű. dandártábornok PhD - országos tűzoltósági főfelügyelő, BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
 • Prof. Dr. Bleszity János ny. tű altábornagy CSc. - professzor emeritus, NKE KVI
 • Dr. Majorosné Dr. Lublóy Éva Eszter PhD - egyetemi docens, BME Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építőanyagok és Magasépítés Tanszék
 • Dr. Monosi Mikulás PhD - egyetemi docens, Zsolnai Egyetem Biztonsági Mérnöki Kar (Szlovákia)
 • Dr. Kerekes Zsuzsanna PhD - egyetemi docens, Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar, Tűz- és Katasztrófavédelmi Intézet
 • Dr. Pimper Lázló PhD, igazgató, FER Tűzoltóság, Százhalombatta
 • Dr. Takács Lajos Gábor PhD - egyetemi docens, BME Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Épületszerkezettani Tanszék


Polgári védelem

Rovatvezető: Dr. habil Endrődi István tű. ezredes, PhD - egyetemi docens, tanszékvezető, Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Katasztrófavédelmi Intézet (KVI) Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék

 • Dr. Muhoray Árpád ny. pv. vezérőrnagy, PhD - ny. egyetemi docens, NKE KVI
 • Dr. habil Lakatos László ny. vezérőrnagy, PhD - egyetemi oktató, NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar
 • Dr. Schweickhardt Gotthilf tű. alezredes, PhD - egyetemi tanársegéd NKE KVI Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék


Iparbiztonság

Rovatvezető: Dr. habil. Kátai-Urbán Lajos tű. alezredes, PhD - egyetemi docens, tanszékvezető, Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Katasztrófavédelmi Intézet (KVI) Iparbiztonsági Tanszék

 • Dr. Vass Gyula tű. ezredes, PhD - egyetemi docens, igazgató, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet
 • Dr. habil Szakál Béla ny. pv. ezredes, PhD - professzor emeritus, Szent István Egyetem Tűz- és Katasztrófavédelmi Intézet
 • Dr. Török Zoltán PhD - egyetemi docens, Környezetvédelmi és Környezetmérnöki Kar, Babes Bólyai Egyetem (Románia)


Vízügy, vízvédelem

Rovatvezető: Dr. Mógor Judit tű. ezredes, PhD – hatósági főigazgató helyettes, BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

 • Dr. Hoffmann Imre tű. vezérőrnagy, PhD - helyettes államtitkár, BM Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság
 • Dr. Cimer Zsolt, PhD – egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Víztudományi Kar


Humán igazgatás, képzés

Rovatvezető: Dr. Gubicza József tű. ezredes, PhD - főosztályvezető, BM OKF Oktatásigazgatási és Kiképzési Főosztály

 • Dr. Berki Imre PhD, múzeumigazgató, Katasztrófavédelem Központi Múzeuma
 • Dr. Papp Antal tű. ezredes, PhD - igazgató, Katasztrófavédelmi Oktatási Központ


Logisztika, műszaki technika

Rovatvezető: Dr. Demény Ádám tű. ezredes, PhD - főigazgató, Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

 • Dr. Unger István tű. ezredes, PhD - gazdasági igazgató-helyettes, Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
 • Dr. habil Horváth Attila alezredes, PhD - egyetemi docens, tanszékvezető, NKE HHK Műveleti Logisztikai Tanszék