I. Évfolyam 4. szám - 2016. 12. hó

Virtuális borító

Tűzvédelem
Mohai Ágota Zsuzsanna, Dr. Beda László PhD
Gondolatok a tűzjelző berendezések hatékonyságáról
Absztrakt
Érces Gergő
Aktívan alkalmazott passzív tűzvédelmi rendszerek Hatása az épületek tűzvédelmi életciklusában
Absztrakt
Kós György
Amikor a tűzoltó kerül bajba: kárhelyen alkalmazható újraélesztési eljárás
Absztrakt
Zólyomi Géza – Kuti Rajmund – Fecser Nikolett
Pozitív nyomású ventiláció tűzoltói alkalmazásának aktuális kérdései
Absztrakt
Bodnár László
A helikopteres tűzoltás hatékonyságának vizsgálata magyarországi példákkal
Absztrakt
Horváth Galina
A tűzoltóság felkészültsége és feladatai terrorcselekmény esetén
Absztrakt
Kalamár Norbert – Pántya Péter PhD
A magyar katasztrófavédelem által végzett beavatkozások
Absztrakt
Iparbiztonság
Dr. Vass Gyula - Dr. Kátai-Urbán Lajos
Küszöbérték alatti üzemek felügyeletének műszaki előírásai - II. rész
Absztrakt
Sebestyén Zsolt – Ekler Bálint – Kapitány Sándor – Petőfi Gábor – Stangl Péter
Radioaktív hulladékok osztályozás hazai szabályozásának korszerűsítése
Absztrakt
Szabó Tibor
Vállalati és magán eszközök kettős célú felhasználásának veszélyei
Absztrakt
Vízügy, vízvédelem
Dr. Mógor Judit – Szalay Linda
A katasztrófavédelem vízvédelmi hatásköre az eu nitrát irányelv végrehajtása érdekében
Absztrakt
dr. Kling István
Az Európai Unió víz keretirányelve és a vízgyűjtő-gazdálkodás megvalósításának hatósági feladatai
Absztrakt
Albert Maipisi, Andries Jordaan, Agoston Restas
Az árvízveszéllyel szembeni sebezhetőség gyenge pontjai: tanulságai kormányok, fejlesztési hivatalok és végrehajtók számára
Absztrakt
Polgári védelem
Kiss Alida
Az árvízi katasztrófákat követő kárenyhítések társadalmi bizalmi vizsgálata: esettanulmány a Beregből és a Sajó-völgyből
Absztrakt
Dr. Nagy Rudolf
A kritikus infrastruktúrák elleni lehetséges radiológiai terrortámadások
Absztrakt
Dr. habil. Endrődi István - Ambrusz József – Dr. Muhoray Árpád
Nemzeti Közszolgálati Egyetem közös közszolgálati gyakorlatának a „Vihar 2016” összefoglalása, következtetései
Absztrakt
dr. Nováky Mónika- dr. Endrődi István
Polgári védelem és az önkéntesség
Absztrakt
Humán igazgatás, képzés
Dr. Gubicza József – Péter Zsolt
A kárhelyszíni egészségügyi ellátásra történő felkészítés rendszere, a disaster medic képzési struktúra kialakítása, hasznosíthatósága
Absztrakt
Fórum
Fumiso Muyambo, Andries Jordaan, Agoston Restas
A polgári zavargások hatásai válsághelyzetekre a fejlődő országokban
Absztrakt
Andrea Majlingova
Újítások a katasztrófavédelem területén Szlovákiában
Absztrakt