V. Évfolyam 4. szám - 2020. 10. hó

Virtuális borító

Tűzvédelem
Veres György
A kiürítésre vonatkozó szabályok fejlődése a magyarországi építészeti tűzvédelem kezdetétől napjainkig
Absztrakt
Lublóy Éva, Hlavička Viktor, Czoboly Olivér, Biró András, Cimer Zsolt
Hidak tűzeset után – tapasztalatok és vizsgálati módszerek
Absztrakt
Polgári védelem
Jackovics Péter
Biztonság növelése a szervezeti tanulás útján, avagy a katasztrófavédelmi gyakorlatok újszerű értékelése a SOL elemzés módszerével, II. rész
Absztrakt
Horváth Nándor
Kemence Patak árvízcsúcs-csökkentő tározójának sérülése
Absztrakt
Iparbiztonság
Farkasinszki Lóránt
A katasztrófavédelmi tevékenységek környezetvédelmi és műszaki aspektusai
Absztrakt
Kiss Viktória Ivett, Kátai-Urbán Lajos, Vass Gyula
A légi szállítás hatósági ellenőrzési tevékenységének aktuális jogalkalmazási kérdéseinek vizsgálata
Absztrakt
Gyapjas János
Veszélyes anyagokkal kapcsolatos tevékenység engedélyezésének folyamata, különös tekintettel az iparbiztonsági hatóságra és társhatóságaira
Absztrakt
Vízügy, vízvédelem
Balatonyi László, Tóth László, Makay Gábor, Lábdy Jenő
Vízkárelhárítással összefüggő vízügyi feladatok, és a hozzá rendelt finanszírozási rendszer
Absztrakt
Háber Hajnalka, Hoffmann Imre, Tóth László, Cimer Zsolt
A vízügyi ágazati továbbképzés kialakítása és működtetése III.
Absztrakt
Logisztika, műszaki technika
Szalkai István
Drónok alkalmazásának lehetőségei a kémények ellenőrzésében
Absztrakt
Fórum
Dr. Berki Imre
A gőzfecskendő és elfeledett feltalálói
Absztrakt
Molnár András
Beszámoló a 2. Hatékony Válaszadás Konferenciáról
Absztrakt