VI. Évfolyam 3. szám - 2021. 7. hó

Virtuális borító

Tűzvédelem
Éva Eszter Lublóy, Gyula Vass
Szerkezeti elemek tűzteszt mérésének alapelvei
Absztrakt
Zsuzsanna Kerekes, Gyula Vass, János Bleszity, János Szép, Zsófia Tóth-Pataki, Ágoston Restás
Polisztirol szigetelők vastagságának hatásossága sugárző hővel szemben
Absztrakt
László Bérczi
Tűzvédelmi műszaki irányelv szerepe a hő és füst elleni védelemben
Absztrakt
Jozef Svetlík, Linda Makovická Osvaldová
Hőmérséklet vizsgálata a tűznek kitett autóajtókon-előmérés
Absztrakt
Éva Eszter Lublóy, Ferenc Varga
Vasbetonszerkezetek tűz utáni roncsolásmentes anyagvizsgálati lehetőségei
Absztrakt
Michaela Zamrazilova
A fotovoltaikus rendszerek tűzbiztonsága
Absztrakt
Johanna Farkas
Tűzoltók megküzdési mechanizmusai
Absztrakt
Melinda Győri, Zsuzsanna Kerekes, Rhoda Mensah, Ágoston Restás
Blokk wood eljárással modifikált hazai faanyagok éghetőségi paraméterei
Absztrakt
Flóra Hajdu, Gabriella László, Zsuzsanna Kerekes, Nikoleta Csapaiová, Rajmund Kuti
A tűz kiindulási paramétereinek vizsgálata tűzterjedési szimulációhoz
Absztrakt
Katalin Kopecskó, Zsuzsanna Kerekes, Éva Lublóy, Gyula Vass, Ágoston Restás
Hőszigetelés hatása a műanyag bevonat égésekor elektromos kábelek esetén
Absztrakt
Katalin Kopecskó, Ádám Nagysolymosi, János Szép, Zsuzsanna Kerekes, Ágoston Restás
Üvegszállal erősitett kompozitok felhasználásának tűzvédelmi korlátai épületszerkezetekben
Absztrakt
Linda Makovická Osvaldová
Meghatározott fafajok vizsgálata erdőtűz esetén természeti katasztrófák során
Absztrakt
Mónika Nováky
A tűzvédelmi hatósági, szakhatósági tevékenység elemzése az integrált katasztrófavédelem rendszerében
Absztrakt
János Szép, Zsuzsanna Kerekes, Bleszity János, Vass Gyula, Ágoston Restás
Nem szerkezeti épitőanyagok éghetőségének minősitése
Absztrakt
Ágnes Terjék, Zsuzsanna Kerekes, Rhoda Mensah, Ágoston Restás
Elektromos autótöltések módjai tűzvédelmi szempontok szerint
Absztrakt
József Kersák, Péter Pántya
Műszaki fejlesztési lehetőség a műszaki mentés gyakorlati képzésének területén
Absztrakt
Roland Veszprémi, Péter Pántya
A tűzoltósági beavatkozások és azok nehézségei vasúti környezetben
Absztrakt
Máté Rekeny, Ágoston Restás
Tűzoltó gépjárművek kvantitatív összehasonlítása négy taktikai paraméter tekintetében
Absztrakt
Máté Rekeny, Ágoston Restás
Három magyarországon alkalmazott erdőszeres tűzoltó gépjármű kvalitatív összehasonlítása
Absztrakt
Tibor Haraszti, Gergő Érces
Protokoll eljárások alkalmazása a tűzoltói beavatkozások során
Absztrakt
Péter Pántya
A tűzvédelem lehetőségei és veszélyei az alternatív energiaforrások területén
Absztrakt
József Hesz, Gergő Érces, Balázs Nagy
BIM-alapú munkafolyamatok értékelése a tűzvédelmi mérnöki munkában
Absztrakt
Branko Babić
Az önkéntes tűzoltó egyesületek helye és szerepe a szerb katasztrófavédelmi rendszerben
Absztrakt
György Kós, László Komjáthy
Keresési eljárások vizsgálata a mentő tűzvédelemben
Absztrakt
Gergő Érces, Sándor Rácz
A tűzterjedés elleni védelem térbeli alapvetései a kockázati egység és tűzszakasz viszonya Magyarországon
Absztrakt
György Kós, László Komjáthy
Tűzoltói beavatkozás flashover jelenséggel összefüggő eseményekben
Absztrakt
Judit Rauscher
Kiürítési változatok és ismétlések a kiürítés szimulációkban
Absztrakt
Iparbiztonság
Katalin Nagy
A beépített tűzvédelmi berendezések együttműködésének vizsgálata
Absztrakt
Lajos Király, Ágoston Restás, Gyula Vass, János Bleszity
A robbanásvédelem megjelenése a magyar jogrendszerben és az oktatásban
Absztrakt
Ferenc Nemoda, Bence Madár
Radon-kibocsátás építőanyagokban és újrahasznosított építőanyagokban – nemzetközi összevetés
Absztrakt
József Dobor, György Pátzay, Nóra Szűcs-Vásárhelyi, Kálmán Serfőző, Balázs Barina
Egy lehetséges talajszennyezéssel járó, veszélyes üzem által okozott környezetszennyezés rövid, katasztrófavédelmi szempontú jellemzése és az esetből adódó tanulságok összefoglalása
Absztrakt
Polgári védelem
Alida Kiss, József Ambrusz
A földrengéseket követő helyreállítások tudományos kutatási nehézségei
Absztrakt
Réka Magdolna Kirovné Rácz
Összefüggések az éghajlatváltozás és a csapadék hatására kialakuló katasztrófák között
Absztrakt
Gábor Némedi, Dávid Petrétei, Ágoston Restás
A DVI és annak első bevetése Magyarországon
Absztrakt
Dávid Nemes, Ágoston Restás
Drónok alkalmazása az árvízvédelemben – esettanulmány a bódva folyó vízgyűjtőterületéről
Absztrakt
Katalin Berta
Az álltamentő szervezetek részvétele katasztrófák során
Absztrakt
Logisztika, műszaki technika
Mikuláš Monoši, Jaroslav Flachbart
Pilóta nélküli légi jármű alkalmazása extrém körülmények között
Absztrakt
László Bodnár
Tűzoltók fizikai terhelésének vizsgálata a viselt többletteher alapján
Absztrakt
József Zsolt Kersák, Ágoston Restás
Légzőkészülék védelmi idejének vizsgálata
Absztrakt
Fórum
Alice Ncube, Jamila Joyce Ndovela
A közösség ellenállóképessége és alkalmazkodásának lehetőségei a tűzesetek során: esettanulmány a palmiet informális településről Dél-Afrikában
Absztrakt
Eunice P. Vhiriri, Yoland Irwin. Richard K. Laubscher, Roman Tandlich
A társadalmi nemek sebezhetőségének és elhalálozásának mennyiségi elemzése a katasztrófák során Dél-Afrikában
Absztrakt
Izabela Gabryelewicz, Patryk Krupa, Peter Pantya
Munkabiztonság kezelése és a szervezeti biztonsági kultúra egy egyenruhás szolgálat példáján keresztül
Absztrakt
Ágnes Terjék, Zsuzsanna Kerekes, Ágoston Restás
Elektromos autótöltő állomások hazai és nemzetközi előírásainak összehasonlítása
Absztrakt
Lilla Horváth, Péter Pántya
Otthoni munkavégzés és ergonómia
Absztrakt
Johanes A Belle, Samkelisiwe Lubanga
A tűzvédelmi szövetségek (FPA) hatékonyságának értékelése erdőtüzek esetén a Dél-Afrikai Köztársaság Észak-fokföldi tartományában
Absztrakt