Gy��rgy P��tzay, Emil Csonka , J��nos Otterbein, Ferenc Feil, G��bor Patek, J��zsef Dobor:

Radioakt��v c��zium izot��pok szelekt��v elv��laszt��sa atomer��m��vi bep��rl��si koncentr��tumokb��lA teljes cikk megtekintése