Szerkesztőbizottság

Elnök

Prof. em. Bleszity János ny. tű altábornagy CSc., professor emeritus, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet 

 

Főszerkesztő

Heizler György ny. tű. ezredes

 

Tűzvédelem

rovatvezető: Dr. habil Restás Ágoston ny. tű. alezredes PhD - tanszékvezető egyetemi docens Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Katasztrófavédelmi Intézet, Tűzvédelmi és Mentésszervezési Tanszék 

 • Dr. Bérczi László tű. dandártábornok PhD,  főtanácsadó Belügyminisztérium
 • Dr. Kerekes Zsuzsanna PhD, egyetemi docens, Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar, Tűz- és Katasztrófavédelmi Intézet
 • Dr. Majorosné Dr. Lublóy Éva Eszter PhD - egyetemi docens, BME Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építőanyagok és Magasépítés Tanszék
 • Dr. Monosi Mikulás PhD - egyetemi docens, Zsolnai Egyetem Biztonsági Mérnöki Kar (Szlovákia)
 • Dr. Pimper László PhD, igazgató, FER Tűzoltóság, Százhalombatta
 • Dr. Takács Lajos Gábor PhD - egyetemi docens, BME Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Épületszerkezettani Tanszék

 

Polgári védelem

rovatvezető: Dr. Jaczkovics Péter tű. ezredes, PhD, c. egyetemi docens, főosztályvezető, BM OKF Veszélyhelyzet-kezelési Főosztály

 • Dr. habil Endrődi István ny. tű. ezredes, PhD, egyetemi docens, elnök, Magyar Polgári Védelmi Szövetség
 • Prof. Dr. Kóródi Gyula PhD, egyetemi tanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet
 • Dr. habil Lakatos László ny. vezérőrnagy, PhD, egyetemi oktató, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar
 • Dr. Muhoray Árpád ny. pv. vezérőrnagy, PhD, ny. egyetemi docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem KVI
 • Prof. Dr. Alexandru Ozunu egyetemi tanár dékán, Környezettudományi és Mérnöki Kar, Babes Bolyai Egyetem, Románia

 

Iparbiztonság

rovatvezető: Dr. habil. Kátai-Urbán Lajos tű. ezredes, PhD, egyetemi docenstanszékvezető, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék

 • Prof. Dr. Földi László mk. ezredes, PhD egyetemi tanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar
 • Dr. Török Zoltán PhD, egyetemi docens, Környezetvédelmi és Környezetmérnöki Kar, Babes Bólyai Egyetem (Románia)
 • Ing. Alena Oulehlová PhD. egyetemi docens, oktatási dékán-helyettes, Védelmi Egyetem Katonai Vezetési Kar, Brno Csehország
 • Prof. Dr. Pátzay György PhD, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet
 • Prof. em. Solymosi József ny. mk. ezredes DSc. professor emeritus, Nemzeti Közszolgálati Egyetem
 • Dr. habil. Szakál Béla ny. pv. ezredes, PhD, professor emeritus, Szent István Egyetem Tűz- és Katasztrófavédelmi Intézet
 • Dr. habil. Vass Gyula tű. ezredes, PhD, egyetemi docens, tanszékvezető, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet, 

 

Vízügy, vízvédelem

rovatvezető: Dr. Mógor Judit tű. dandártábornok, PhD, hatósági főigazgató helyettes, BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

 • Dr. Bíró Tibor PhD egyetemi docens, dékán Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Víztudományi Kar
 • Dr. Cimer Zsolt PhD egyetemi docens, oktatási dékán-helyettes, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Víztudományi Kar 
 • Dr. Elek Barbara PhD egyetemi docens, Óbudai Egyetem, Biztonságtudományi és Kiberbiztonsági Intézet

 

Humán igazgatás, képzés

rovatvezető: Dr. Bodnár Balázs tű. ezredes, PhD, igazgató, Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

 • Dr. Berki Imre PhD, múzeumigazgató, Katasztrófavédelem Központi Múzeuma
 • Prof. em. Bleszity János ny. tű altábornagy CSc., professor emeritus, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet 

 

Logisztika, műszaki technika

rovatvezető: Dr. Demény Ádám tű. dandártábornok, PhD, főigazgató, Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 

 • Dr. habil Horváth Attila alezredes, PhD, egyetemi docens, tanszékvezető, NKE HHK Műveleti Logisztikai Tanszék
 • Dr. Unger István tű. ezredes, PhD, gazdasági igazgató-helyettes, Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság