Köszöntő

"Elmélet nélkül a gyakorlat csak a szokás ereje által irányított rutinmunka."(Pasteur)

Tisztelt Olvasók!

Védelem Tudomány címmel egy olyan elektronikus folyóiratot indítunk útjára és ajánlunk a lakosság, az ipar, a környezetünk megelőző és aktív védelemével (katasztrófavédelem, tűzvédelem, iparbiztonság, polgári védelem) foglalkozó szakemberek figyelmébe, amely e terület tudományos eredményeinek közzétételére és ezek ösztönzésére vállalkozik.

Ennek a szakmának számos tudományterülettel vannak kapcsolódási pontjai, amelyek új nézőpontokat jelentenek számunkra és ösztönzőleg hatnak a fejlődésre. Ezek hatására mára a tudományos műhelyekben a napi gyakorlatot és a hosszú távú tervezést is segítő tudományos eredmények születnek.

A Védelem Tudomány kettős feladatot kíván felvállalni! Egyrészt a kutatások, fejlesztések hazai és külföldi eredményeit, tapasztalatait mutatja be, előtérbe helyezve a fejlődést segítő megoldásokat, másrészt a publikációk közreadásával ösztönző szerepet kíván betölteni a kutatók és a következő generációk, a reménybeli kutatók számára.

Ehhez örvendetes módon kialakultak azok a tudományos fórumok (egyetemi szakok, doktori iskolák, Tudományos Tanács) ahol a szakemberek kutatásokra való felkészülését támogatják. A szakterület fejlődését ösztönző tudományos pályázatok mellett a Védelem Tudomány egy újabb és nagyon fontos láncszem ebben a fejlődési folyamatban, amelyben a szakterületet művelők egyre több kihívással szembesülnek.

2016. január 1.

Dr. Tollár Tibor tű. vezérőrnagy PhD, a szerkesztőbizottság elnöke, főigazgató
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Tisztelt Olvasók!

Örömmel köszöntöm látogatóinkat a 2016-ban útjára indított Védelem Tudomány című elektronikus folyóirat oldalain. A Védelem Online tűzoltás- és biztonságtechnikai portálhoz szervesen kapcsolódó folyóirattal szerkesztőségünk célja a tudományos munka új szintre emelése. A „szélesebb közönségnek” szánt Védelem Online mellett – azt kiegészítve, azzal párhuzamosan összeállítva – szükségét éreztük ugyanis egy szigorúbb szerkesztési és publikációs elveknek megfelelő, online tudományos platform létrehozásának.

Ezzel a Védelem lapcsalád háromfősre bővült: a Védelem – Katasztrófavédelmi Szemle című kéthavi folyóirat és a Védelem Online mellé csatlakozik a Védelem Tudomány című, negyedévente megjelenő elektronikus folyóiratunk. A Védelem Online továbbra is egy frissebb, gyorsabb átfutású, híreket és tudományos értekezéseket vegyesen közlő portál marad, a Védelem Tudomány azonban a nyomtatott folyóiratból gyakran terjedelmi és/vagy szerkesztési megfontolásokból kimaradó, ám tudományos szempontból annál fontosabb anyagokat tárja az olvasóközönség elé.

A szerkesztési elvek mások – ám a szerkesztési sztenderdek nem változnak. Bízunk benne, hogy új lapunk ugyanolyan kedvező fogadtatásra talál Önöknél, mint a lapcsalád másik két tagja.

2016. január 1.

Heizler György ny. tű. ezds.
főszerkesztő